Samen

op de Regenboog

De Regenboog is een openbare Jenaplanschool aan de rand van Noordwijkerhout. De school is gevestigd in een modern en licht gebouw dat veel ruimte en mogelijkheden biedt om het Jenaplanonderwijs vorm te geven.

Op onze school leren kinderen samenleven. De afwisseling van samen werken, samen spelen, samen praten en samen vieren zorgt ervoor dat kinderen leren om eigen keuzes te maken en hun talenten te ontplooien om zich zo te ontwikkelen tot creatieve, zelfstandige en kritische mensen. De Regenboog heeft een enthousiast team dat het belangrijk vindt om leerlingen te begeleiden in hun totale ontwikkeling, zodat zij later goede kansen hebben in de samenleving.

Meer over de RegenboogUw kind aanmelden

Voor ouders

op de Regenboog

Het opvoeden van kinderen is een gezamenlijke taak van ouders en school. Om de opvoeding thuis en op school goed op elkaar aan te laten sluiten, is ouderbetrokkenheid van groot belang. Daarom houden we de lijntjes graag kort en is er regelmatig contact tussen ouders en leerkrachten. 

Ouders mogen erop rekenen dat:

Nieuws

van de Regenboog

Activiteiten

op de Regenboog