Samen

op de Regenboog

De Regenboog is een openbare Jenaplanschool aan de rand van Noordwijkerhout. De school is gevestigd in een modern en licht gebouw dat veel ruimte en mogelijkheden biedt om het Jenaplanonderwijs vorm te geven.

Op onze school leren kinderen samenleven. De afwisseling van samen werken, samen spelen, samen praten en samen vieren zorgt ervoor dat kinderen leren om eigen keuzes te maken en hun talenten te ontplooien om zich zo te ontwikkelen tot creatieve, zelfstandige en kritische mensen. De Regenboog heeft een enthousiast team dat het belangrijk vindt om leerlingen te begeleiden in hun totale ontwikkeling, zodat zij later goede kansen hebben in de samenleving.

Meer over de RegenboogUw kind aanmelden

Voor ouders

op de Regenboog

Het opvoeden van kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. De betrokkenheid van ouders vinden wij dan ook belangrijk om de opvoeding op elkaar af te stemmen. De lijntjes tussen school en thuis houden wij graag kort. Zo zorgen wij samen voor een goede aansluiting van de thuissituatie bij het schoolprogramma.

Ouders mogen erop rekenen dat:

Nieuws

van de Regenboog

Activiteiten

op de Regenboog