Ruimte op de Regenboog

Het gebouw

De Regenboog is vanuit alle wijken van het dorp goed te bereiken. Het gebouw is zeer ruim opgezet: er zijn 15 groepslokalen, extra speelzones en een aparte gymruimte voor de kleuters, extra werkruimtes voor de overige groepen, twee gemeenschapsruimtes, aparte ruimtes voor administratie, intern begeleiders en directie en een leskeuken. De grote sporthal is binnendoor te bereiken en wordt gebruikt voor de gymlessen vanaf de onderbouw. De school beschikt verder over twee ruime schoolpleinen.

Hoewel de Regenboog officieel geen ‘brede school’ is, biedt het gebouw toch onderdak aan twee andere instanties, namelijk De Boomgaard en het Raamwerk. Vanuit De Boomgaard wordt de tussenschoolse opvang tijdens de lunchpauze georganiseerd. Ook verzorgen zij een peuterschool en VVE. Meer informatie is te vinden op https://kdvdeboomgaard.nl

Vanuit het Raamwerk wordt een groep kinderen met een beperking opgevangen: de Hommels. De kinderen van de peuterschool en de Hommels spelen samen met de kleuters op het plein aan de voorkant van de school. Ook nemen zij regelmatig deel aan vieringen en andere activiteiten van de school.

De Regenboog