Leer op de Regenboog

Openbaar onderwijs

De Regenboog is een openbare  basisschool voor Jenaplanonderwijs. De school is opgericht in 1974. Openbaar wil zeggen dat we uitgaan van de kernwaarden van het openbaar onderwijs en dat onze school openstaat voor alle kinderen, ongeacht levensovertuiging, geloof, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of geaardheid. Kinderen ervaren dat er verschillen zijn tussen mensen op allerlei gebieden en leren respectvol en tolerant met deze verschillen om te gaan. Wij besteden in ons onderwijs bewust aandacht aan maatschappelijke en culturele verhoudingen en geestelijke stromingen, zonder een bepaalde stroming aan te hangen. We geven de kinderen op deze wijze een ruime blik op de samenleving.

De Regenboog