Speel op de Regenboog

Tussenschoolse opvang

De Regenboog heeft een doorlopend rooster. Dit betekent dat de kinderen op school lunchen. De kinderen eten in de eigen groep onder begeleiding van de leerkracht. Nadat er is gegeten, wordt door een externe professionele organisatie, De Kindervilla Wereld, een activiteitenprogramma van een half uur aangeboden. Het is niet verplicht gebruik te maken van de tussenschoolse opvang.

Voor het lunchen op school wordt een bijdrage gevraagd: ouders van kinderen van de kleuter- en onderbouw (groep 1 t/m 4) betalen per kind € 7,50 per maand. Voor kinderen van de midden- en bovenbouw (groep 5 t/m 8) bedragen de kosten € 10,00 per maand.

De kleuter- en onderbouw hebben pauze van 11.45 - 12:30 uur, de midden- en bovenbouw van 12.15 - 13.00 uur

Voor- en naschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (BSO) wordt verzorgd door De Kindervilla Wereld, Smallsteps en De Boomgaard. Voor meer informatie kunt terecht op de desbetreffende websites:

www.dekindervillawereld.nl

www.smallsteps.nl

www.kinderdagverblijfdeboomgaard.nl

De Regenboog