Verschillen op de Regenboog

Klachtenregeling

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden meestal in goed onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op school en op de website van de stichting OBODB (www.obodb.nl) . Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. Wij stellen het op prijs indien iemand die wil klagen dat eerst kenbaar maakt bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht verholpen worden.

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC, www.onderwijsgeschillen.nl ). Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst. De vertrouwenspersonen van onze school zijn Anne Strengers (leerkracht) en Daphne Hulspas (ouder). Zij is bereikbaar via het schooltelefoonnummer 0252 - 374333 of via vertrouwenspersoon@deregenboogschool.nl 

 

De Regenboog