Inspectie en de Regenboog

Onderwijsinspectie

De inspectie heeft de volgende taken:

  • Toezien op de naleving van de wettelijke voorschriften (controle);
  • Door het afleggen van schoolbezoeken op de hoogte blijven van de toestand van het onderwijs (evaluatie);
  • Het bevorderen van de ontwikkeling van het onderwijs (stimuleren);
  • Gevraagd en ongevraagd rapporteren en adviseren aan de minister (adviseren);
  • Behandelen van klachten.

(Inspectie van het onderwijs tel: 088-6696060)

De Regenboog