Onderzoek op de Regenboog

Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. Kinderen maken op verschillende manieren kennis met cultuur, natuur en de samenleving. Ze leren daardoor, binnen hun mogelijkheden, verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, elkaar en hun omgeving. Kinderen leren mee te denken, hun eigen mening te verwoorden en daar waar het kan mee te beslissen.

Bij wereldoriëntatie wordt er thematisch gewerkt in wisselende projecten. Dit kan variëren van ‘ik en mijn omgeving’, het klimaat en de aarde tot thema’s over geschiedenis of de natuur. De werkvormen die gebruikt worden, zijn heel divers. Bij alle thema's wordt een nieuwsgierige, onderzoekende houding gestimuleerd.