Ontwikkel op de Regenboog

Stamgroepen

Op de Regenboog zitten de kinderen in stamgroepen. Dat is anders dan in een klas. Bij een klas gaat het meestal om een groep kinderen van dezelfde leeftijd, die allemaal dezelfde leerstof krijgen aangeboden.

In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden en verschillende niveaus. Kinderen kunnen zo oefenen met verschillende rollen (de oudste, de middelste, de jongste) en worden daardoor gestimuleerd een ander te helpen of om hulp te vragen, naar elkaar te luisteren, belangstelling voor de ander te tonen etc. Er zijn veel mogelijkheden om van en met elkaar te leren en verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen voor het eigen leren en handelen.

Kinderen krijgen binnen de stamgroepen instructie op hun eigen niveau en extra begeleiding als dat nodig is.